DNB – Overgangsregeling aanbieders cryptodiensten ten einde op 21 november 2020

Nieuwsbericht van de Nederlandsche Bank van 16 november 2020. Op 21 mei 2020 is de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn in werking getreden. Op 21 november 2020 verloopt de overgangsregeling die in die wet is opgenomen. Dit betekent dat aanbieders van cryptodiensten die onder de reikwijdte van de wet- en regelgeving vallen, op dat moment geregistreerd moeten zijn om hun dienstverlening voort te kunnen zetten.

Voor een aantal aanbieders zal het registratieproces, ondanks de inspanningen van de aanvrager en DNB, niet binnen de beoogde zes maanden zijn afgerond. Wij begrijpen dat dit tot de nodige vragen leidt. Wij streven ernaar om trajecten waarin de aanvraag op korte termijn aan alle eisen zal voldoen, alsnog snel af te ronden. In de individuele trajecten bespreken wij met de aanbieders wat dit concreet voor hen betekent.

bron: DNB.nl